Home

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői érettségi

A keleti (ortodox) egyházak viszont sohasem fogadták el a Filioque-betoldást, és gyakran tiltakoztak nyugati használata ellen. A szövegbeli különbség ma is fennáll, a nyugati kereszténység (beleértve a protestantizmust is) a betoldással együtt fogadja el a Nikaia-konstantinápolyi hitvallást A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői érettségi A kora középkor egyik nagy fontosságú folyamata a kereszténység elterjedése Európa nagy részén. Ugyanakkor korán jelentkeztek a különbségek a nyugati és a keleti kereszténység között A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői (közép).. 34 2.2.2. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - egyttműködés és konfliktusok (közép

Nagy egyházszakadás - Wikipédi

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői érettségi

A szilveszter és az újév, piros betűs naptári ünnepeink pedig a rómaiak találmányai. A rómaiak különbséget tettek az isteneknek járó szent napok és a mindennapok között. Az istenekkel való kapcsolatukban nagyon pontos, meghatározott szövegű kéréseket és imákat fogalmaztak meg A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a céhes ipar. Az iszlám. A hidegháború kibontakozása és főbb jellemzői a 20. század 2. felében - Történelem érettségi tétel A hidegháború sok nemzetközi feszültséggel járó korszak volt 1947 és 1991 között, amelyet a két szuperhatalom , az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti folytonos rivalizálás jellemzett A Bizánci vagy más néven a Keletrómai Birodalom valójában a Római Birodalom, amelynek nyugati részét a népvándorlás megsemmisítette (Bréhier). A birodalom.

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 31 A Frank Birodalom történetének főbb állomásai 31 2.2 A nyugati és a keleti kereszténység 33 A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői 33 Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői 37 2.3 Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése 3 Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek). A középkori város és a céhes ipar. A rendi állam kialakulása és. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. 9. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) -együttműködés és konfliktusok 10. A középkori város és a céhes ipar. 11. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 12. A román és gótikus építészet, a reneszánsz kultúra. 13. A magyar nép eredete.

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői: 25: A keresztény-zsidó együttélés a középkorban: 26: Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában (2.3.) 27: A középkori városok kialakulása: 27: A városok jogai az érett középkorban: 28: A céhek kialakulása és működése: 29: Az iszlám vallás és az Oszmán. A kereszténység terjedése és az egyházszakadás - Iskolatévé, érettségi felkészítő: történelem 7/10 - A Nyugatrómai Birodalom bukása után megváltozott az egyház helyzete, és Keleten elkezdett megerősödni Bizánc. Majd jött a kettészakadá KERESZTÉNYSÉG - ISZLÁM I. A kereszténység és az iszlám kialakulása II. A keresztény és az iszlám vallás főbb tanításai III. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. IV. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői

A nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői Annár Ágnes Az egyházszakadás: szkizma - 1054: IX. Leó pápa és Kerulariosz konstantinápolyi pátriárka kölcsönös kiátkozása - egységesítés mai napig nincs Az egyházszakadás Keleti és nyugati egyház Nyugati keresztény egyház - Keleti A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a céhes ipar 2.2 A nyugati és keleti kereszténység Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. y A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, ferencesek). y Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet) A nyugati és keleti kereszténység Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, ferencesek). Az ortodox és a nyugati kereszténység elterjedése és főbb

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. 39. Az uradalom és a mezőgazdasági technika 40. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői 41. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok 42. A középkori város és a céhes ipar 43. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. a A nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok a A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek) A nyugati kereszténység A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása. A római hitvilág, művészet, tudomány. A kereszténység kialakulása és elterjedése. Témakör: A középkor. Követelmények: A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. A nyugati és a keleti kereszténység eltérő fejlődése Ezek jellemzői: a megtermelt javak központosítása és újraelosztása, ami biztosította az állami ellenőrzést. igen gyakran a tervanarchiába (végrehajthatatlan tervszámok) torkolló gazdasági intézményrendszer alakult ki. a racionalitást a politikai akarat háttérbe szorította; folyamatos áru-, nyersanyag- és munkaerőhián 2.1. Nyugat -Európa a kora A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. középkorban Az uradalom és a mezőgazdasági technika. 2.2. A középkori egyház A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, koldul

A zsidó vallás fő jellemzői (V.) 25: A kereszténység kialakulása és főbb tanításai (V.) 28: A középkor: 34: Nyugat-Európa a kora középkorban: 34: A mezőgazdasági technika változásai a középkorban (I.) 34: A feudális társadalom (II., V.) 37: A középkori egyház: 40: A keleti és a nyugati kereszténység (V.) 4 Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora és bukása (érettségi témakör) Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora és bukása (magyarázat az érettségi témakörhöz) Az ókori Róma (teljes vázlat) A római köztársaság válsága és bukása (vázlat) A kereszténység születése (vázlat) A kora középkor története. Nyugati (Katolikus = egyetemes), Róma központú kereszténység, Keleti (Ortodox = igazhitű), vagy görögkeleti (bizánci) kereszténység. - A térítő munkát a kialakuló szerzetesi közösségek végezték (pl.: bencések). - A Nyugati és a Keleti egyház közötti ellentétek 1054-ben egyházszakadáshoz vezettek Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 18. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei (1848-1849). 19. Magyarország a II. világháborúban, a háborúba lépés és részvétel a Szovjetunió elleni harcokban. 20. A hidegháborús szembenállás, a keleti és a nyugati blokk főbb politikai gazdasági és társadalmi. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) együttműködés és konfliktusok (invesztitúra és a keresztes hadjáratok

Régikönyvek, B. Mátyus Gyöngyi , Bori István - Történelem érettségi témavázlatok II. Emelt szin II.2. A nyugati és keleti kereszténység 40 II.2.1. Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben (K) 40 II.2.2. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (E) Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (E) 43 II.3. Az iszlám vallás és az arab világ, a világvallások elterjedése 47 II.3.1. Az iszlám vallás. 20. Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet). 21. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, ferencesek). 22. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 23 A keleti (ortodox) egyházak fogalmába beletartozik minden olyan egyház, amely az egykori Bizánci (Keletrómai) Birodalomban, vagy az innen kiinduló hittérítés folytán keletkezett és ebből következően különbözik az egykori Nyugatrómai Birodalomban lévő nyugati, más néven katolikus vagy latin egyháztól

A nyugati és keleti kereszténység by Olívia Kovác

 1. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. A középkori város és a céhes ipar. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. 3
 2. (A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgákra) I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 1. A középkori város és a céhes ipar 2. Hunyadi Mátyás uralkodása 3. A keleti és a nyugati blokk jellemzői a kétpólusú világ időszakában 4
 3. A társadalom és a gazdaság főbb jellemzői, a kultúra legjelentősebb irányzatai; a legfontosabb történelmi és kulturális személyiségek a signoriak korában, illetve a Risorgimento idején. Olaszország az I. világháborúban. A Velencei Köztársaság. A társadalom és a gazdaság főbb jellemzői, a kultúra legjelentőseb
 4. A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése. A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági

A kereszténység kialakulása és elterjedése. A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. A középkor A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. A nyugati és a keleti kereszténység. Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. A középkori városok. Egyházi és világi kultúra a. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői: A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság, jobbágytelek). A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X-XI. században. A hűbériség jellemző vonásai. 2.2 A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése

Kereszténység - Wikipédi

Repárszky Ildikó, a Fazekas Mihály Gimnázium vezető tanára a hetedik rendhagyó történelemóra keretében, a kereszténység terjedését a kora középkorban; a nyugati és keleti. Kereszténység, hűbériség és a középkor gazdasága. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői; Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) -együttműködés és konfliktusok; A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek) A hűbériség és a jobbágyság jellemzői A nyugati és keleti kereszténység Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A világvallások civilizáció-formáló szerepe. A középkori városok Egy középkori város jellemzőinek bemutatása 3. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Összehasonlítás hely, központ, nyelv, szervezeti felépítés szerint 4. A középkori város és a céhes ipar. A városok kialakulásának és a céhek működésének legfontosabb elemei 5. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Mohamed fellépése, és az. Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet). Az arab hódítás, az iszlám elterjesztésének fontosabb szakaszai (pl. 635 Damaszkusz, 732 Poitiers)

3. Mutassa be a kereszténység kialakulását és egyházának főbb tanait! Mit tud a nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzőiről? Vázolja a zsidó vallás fő jellemzőit, térjen ki a vallások közötti együttműködésekre és konfliktusokra! 4 04. A kereskedelemés a háború közös vonása. 05. A visszacsatolás, mint a krízis oka. 06. A szűkösség ideológiáj A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. A legfontosabb szerzetesrendek. A középkor kultúrája. A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. Művelődés és írásbeliség a középkorban. 10. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. 11 A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése. 10.3

A kereszténység kialakulása - Érettségi

A két egyház jellemzői Az órákon felhasznált prezentációk ezen a linken érhetők el. A digitális tanrendre való áttérést az Index azzal segíti, hogy három kiváló tanárt kért fel, tartsanak tíz-tíz órát magyarból, matekból és történelemből március 23-tól április végéig 2. 2. A nyugati és keleti kereszténység. Középszint: Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. Vélemény: Viszonylag nehéz tétel, nem is nagyon szokott előkerülni.. 1.) Bevezetés. a Római Birodalomban a kereszténység államvallássá válása után az egyház felett a császárok hatalma érvényesül nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői, Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai, A lutheri és a kálvini reformáció, A katolikus megújulás) a í. évfolyam számára: Alkotmányosság és felvilágosodás, forradalmak és polgárosodá

7. A nyugati és a keleti kereszténység fő jellemzői a középkorban, a középkori egyház; a hitélet és a vallások együttműködése és konfliktusai a középkorban (pl. zsidóság és kereszténység) 8. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 9. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői 10 (gör.=igazhitű) A keleti kereszténység legnagyobb felekezete. 1054-ben a konstantinápolyi pátriárka vezetésével szakadt el a katolikus egyháztól. Főbb elválasztó tényezők, hogy az ortodox egyház nem ismeri el a pápa elsőbbségét, és szertartásuk is eltér 20.A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői Megjegyzés: A tematikában szereplő 20 cím tartalmának azonosítását segítik a részletes vizsgakövetelmények [Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet A források és ismeretei segítségével mutassa be a hódító háborúkat követ ő gaz-dasági változásokat és azok társadalmi hatásait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Róma a Kr. e. III-II. század folyamán a punok ellen vívott három háborúban szerezte meg a Földközi-tenger nyugati medencéje feletti uralmat. Provinciákat szerveztek 6. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 7. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 8. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. 9. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. 10. A középkori egyház A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. 11. A középkori város és a céhes ipar. 12

A hidegháború - jegyzet - Történelem kidolgozott érettségi

 1. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése. 10.2. A harmadik világ Érettségi feladatsorok és megoldásai
 2. A kereszténység kialakulása és Jézus élete a történettudománynak is fontos, eseményekkel teli és következményekben gazdag fejezete. A Biblia forrásként értelmezhető, a korabeli dokumentumok mára egész korszakok értelmezését és feltárást segítik
 3. Középszintű érettségi témakörök - Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. - Az európai kultúra alapjai A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői..
 4. Érettségi tételek 2014 - Végvári küzdelmek Magyarországon három részre szakadt. A csecsemő királynak, Szapolyai özvegyének (Izabella) és híveinek a Tiszántúlt és Erdélyt adta át a szultán, a nyugati területek Ferdinánd kezében voltak, míg a középső rész, a hódoltság a törököké lett. majd 1551 nyarán a.
 5. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői

A kereszténység kialakulása és elterjedése. A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 2. A középkor A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. A nyugati és a keleti kereszténység. Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. A középkori városok A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Középkor A középkori egyház: A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok, A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, koldulórendek)

Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portá

A Múlt-kor történelmi portál és a Múlt-kor történelmi magazin 2000 óta folytat tudományos ismeretterjesztést Magyarországon történelem témakörben. A Múlt-kor célja, hogy a múltról szóló információkat, valamint a legfrissebb kutatási eredményeket érthetően, gyorsan és korszerűen mutassa be az olvasóknak a weben, nyomtatásban és a televízióban Nemegyszer az úrhölgyek és az urak is tudtak valamilyen hangszeren játszani. trubadúrok - gót stílusjegy - minnesanger. A középkor másik nagy stílusirányzata - a GÓTIKA csúcsíves stílusa a 12. században alakult ki a román stílusból Franciaországban, és Európa északi és keleti részein. A pápaság hatalma hanyatlott 11. A rendszerváltozás főbb eseményei. IV. Politikai Berendezkedés a modern korban 12. A keleti és nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. 13. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 14. Az egypárti diktatúra működése, a.

1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése A kereszténység főbb tanításai. A kereszténység történetének néhány állomása az ókorban (pl. páli fordulat, üldöztetés, milánói ediktum, niceai zsinat). 1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A kereszténység államvallássá válása. 2. A középkor 2.1. Nyugat-Európa a kora középkorban A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 2.2

Történelem érettségi előkészítő Magister Universita

 1. 16. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 17. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása 18. A Párizs környéki békerendszer 19. A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői VII
 2. 3.1. A nyugati és a keleti keresztény államiság főbb jellemzői. 3.2. Az iszlám hódítás és kulturális hagyatéka. 3.3. A középkori élet színterei és szereplői. 3.4. A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok. 4.1. Történetek és magyarázatok a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról. 4.2
 3. A nyugati és keleti kereszténység. Nyugat-Európa gazdasága és társadalma. Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet- Európában. Az iszlám és az arab hódítás. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. A rendiség kialakulása
 4. 4. A kereszténység kialakulása, tanításai: a nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői 5. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 6. A középkori város és a céhes ipar 7. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői 8. A lutheri és kálvini reformáció 9

Érettségi TÖRI MINDENKINE

 1. A nyugatiak egy demokratikus német államot képzeltek el 1946-ben egyesült a brit és amerikai zóna, majd 48-ban a francia is (Bizónia, majd Trizónia). 1948-ban a nyugati zónában valutareformot vezettek be. Ez ellen a SZU tiltakozott, és Nyugat-Berlint blokád alá vonta. A blokádot a nyugatiak légijáratokkal hidalták át
 2. Az ortodox és a nyugati kereszténység elterjedése és főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet). 2.3 Az iszlám vallás és az arab világ Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai
 3. • Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban • A trianoni békediktátum és következményei • A világháború előzményei, kitörése és jellemzői • A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Budapest, 2016.
 4. ket
 5. Az ókor és kultúrája A) Magyarázatok 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (pl. Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a zsidó vallásban
 6. 19. A nyugati és keleti kereszténység jellemzői 20. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 21. A magyar nép eredete, vándorlása 22. A barokk stílus jellemzői 23. A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai 24. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete 25

- terményfelesleg és népesség-növekedés. 2.2 A nyugati és keleti kereszténység Középszint Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X-XI. század. - a pápaság a reformok élén (a clunyi reformok), - az egyházszakadás, - a papság és a császárság küzdelmei, - a keresztes hadjárat meghirdetése A nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői. 4. A középkori város és a céhes ipar. 5. Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége . 6. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. 7. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 8. A földrajzi felfedezések és a kapitalista. A kereszténység kialakulása és elterjedése. A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.  A középkor A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. A nyugati és a keleti kereszténység eltérő fejlődése. Az iszlám vallás és az arab világ. A középkori városok. Művelődés és mindennapok a középkorban A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői 11.1. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban. 11.2. Az 1956-os forradalom és szabadsághar

Történelem Érettségi Vizsgakövetelmény Középszinte

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés (4) 17. A tatárjárás és az ország újjáépítése. 18. Az első világháború eseménytörténete, jellege, jellemzői. 19. Az ENSZ létrejötte, működése. 20. A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői A kereszténység kialakulása és elterjedése A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása  A középkor A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A nyugati és a keleti kereszténység eltérő fejlődése Az iszlám vallás és az arab világ A középkori városok Művelődés és mindennapok a középkorba A kereszténység kialakulása és elterjedése. A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása A középkor A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. A nyugati és keleti kereszténység. Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. A középkori városok. Egyházi és világi kultúra a középkorba 4 10.évfolyam, középszint 10. évfolyam A nyugati és a keleti kereszténység Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X-XI. század (a pápaság a reformok élén, clunyi reformok, az egyházszakadás, a pápaság és császárság küzdelmei, a keresztes hadjárat meghirdetése, az eretnek mozgalmak és a kolduló rendek, ferencesek, domonkosok) A középkori városok. 7. Mutassa be a kereszténység kialakulását és egyházának főbb tanait! Mit tud a nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzőiről? Vázolja a zsidó vallás fő jellemzőit, térjen ki a vallások közötti együttműködésekre és konfliktusokra! 8

1054. július 16. Egyházszakadás a katolikusok és ortodoxok ..

10. A nyugati egyház történetének főbb fordulópontjai a középkorban és a koraújkorban. A nyugati és a keleti egyház közti különbségek. (A kereszténység a barbár királyságokban, a latin és ortodox rítusú kereszténység elterjedése Európában. A pápaság változó szerepe a

A kereszténység születése és elterjedése zanza

 1. A hidegháború kibontakozása és főbb jellemzői a 20
 2. A nyugati és a keleti államiság: Nyugat-Európa államai, és
 3. Bori István: Történelem érettségi témavázlatok II
 4. Érettségi Vizsgakövetelmény Emelt Szinte
 5. 8. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó ..
 • Kozmikus sugárzás felhasználása.
 • Zenélő ékszerdoboz felnőtteknek.
 • 2020 2021 őszi téli divat.
 • Vitorlázás szabályai a balatonon.
 • Hirtelen kikapcsol a számítógép.
 • Korianderes csirke.
 • Diétás túrós muffin.
 • Szélcsengő rúd.
 • Krisztál nils.
 • Alufóliába csomagolt telefon.
 • USMLE Step 1.
 • Ingyenes képszerkesztő.
 • 7 szál rózsa.
 • Disznóvágás pest megye.
 • Pagani zonda cinque coupe.
 • Öreg szilvafa metszése képekben.
 • Mora főzőlap.
 • Csimpánz.
 • Valton security vezetője.
 • Ravak classic 400 mosdó.
 • Tarja szósz.
 • Gyöngybab ár.
 • Disposable e mail send.
 • Pisztoly használata.
 • Twist Oliver film.
 • Fw 200.
 • Arc anyajegy eltávolítás.
 • Prednisolon vagy Medrol.
 • Eladó nyúl vas megye.
 • Zaol színötös.
 • Freund tamás levele.
 • Gorenje mikrohullámú sütő használati utasítás.
 • St martin baradla.
 • Kaliforniába jöttem online sorozat.
 • Belsőség pörkölt.
 • Függőkapu görgő.
 • Pirított tökmag ára.
 • Muhar vetőmag eladó.
 • Wimbledoni teniszverseny.
 • Szürke mókus magyarországon.
 • Retro fesztivál 2020.